Organika e shërbimeve [fr]


Kancelaria diplomatike

Ambasador: [SH. S. Z. Bernard FITOUSSI]

Sekretaria: Znj. Adeline TANON-DAGOU

Këshiltari i Parë: Z. Didier GUILBERT

Cështje të ndryshme: Z. Jean-Luc GROULON


Shërbimi i Shtypit

Atashe shtypi : Z. Edmond XHABIJA


Shërbimi konsullor

Konsulle: Znj. Monique CHATEL

Përgjegjës për vizat dhe pritës i francezëve: Z. Pierre ZOTOS

Kontabiliteti: Znj. Biljana ZOTOS

Pritës i vizave/Webmestre : Z. Reni ÇAKËRI


Shërbimi për Bashkëpunim dhe Veprimtari Kulturore

Këshilltar për Bashkëpunim dhe Veprimtari Kulturore: Z. Hubert LE FORESTIER DE QUILLIEN

Atashe i Bashkëpunimit për Gjuhën frënge: Z. Alain BEAUSSIER

Atashe i Bashkëpunimit Institucional: Znj. Nadia JURZAC

Përgjegjës i Misionit Kulturor (SHBVK et AF) : Z. Francis CORABOEUF


Misioni Ushtarak

Atashe i Mbrojtjes: Kolonel Daniel VENTURI (me seli në Romë)


Shërbimi i Sigurisë së Brendshme

Atashe i Sigurisë së Brendshme: Z. Jean-Louis JACQUINET


Shërbimi ekonomik, Ubifrance

Përgjegjës i Shërbimit Ekonomik Rajonal: Z. Jean-Marie DEMANGE (me seli në Sofje)

Drejtor i Ubifrance : Z. François RAFFRAY (me seli në Athinë)

në Shqipëri: Znj. Mirela MATA

publikuar më 12/11/2014

në krye të faqes