Organika e shërbimeve [fr]


Kancelaria diplomatike

Ambasador: SH. T. Z. Bernard FITOUSSI

Sekretaria: Znj. Adeline TANON-DAGOU

Këshiltari i Parë: Z. Didier GUILBERT

Cështje të ndryshme: Z. Jean-Luc GROULON


Shërbimi i Shtypit

Atashe shtypi : Z. Edmond XHABIJA


Shërbimi konsullor

Konsulle: Znj. Monique CHATEL

Përgjegjës për vizat dhe pritës i francezëve: Z. Pierre ZOTOS

Kontabiliteti: Z. Julien BEAUVILLAIN

Pritës i vizave/Webmaster : Z. Reni ÇAKËRI


Shërbimi për Bashkëpunim dhe Veprimtari Kulturore

Këshilltar për Bashkëpunim dhe Veprimtari Kulturore: Znj. Rose-Anne BISIAUX

Atashe i Bashkëpunimit për Gjuhën frënge: Z. Alain BEAUSSIER

Atashe i Bashkëpunimit Institucional: Znj. Isabelle THOMAS-DELIC

Përgjegjës i Misionit Kulturor (SHBVK et AF) : Z. Francis CORABOEUF


Misioni Ushtarak

Atashe i Mbrojtjes: Kolonel Daniel VENTURI (me seli në Romë)


Shërbimi i Sigurisë së Brendshme

Atashe i Sigurisë së Brendshme: Z. Thomas ERHARDY


Shërbimi ekonomik, Ubifrance

Përgjegjës i Shërbimit Ekonomik Rajonal: Z. Jean-Marie DEMANGE (me seli në Sofje)

Drejtor i Ubifrance : Z. François RAFFRAY (me seli në Athinë)

në Shqipëri: Znj. Mirela MATA

publikuar më 24/02/2016

në krye të faqes